THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 047 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
26-10-2021 309 | 09 TRÚNG 3C: 309 | TRÚNG SL: 09
25-10-2021 155 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
24-10-2021 417 | 57 TRÚNG 3C: 417 | TRƯỢT
23-10-2021 124 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
22-10-2021 627 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15
21-10-2021 187 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
20-10-2021 439 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 857 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24
18-10-2021 609 | 60 TRÚNG 3C: 609 | TRƯỢT
17-10-2021 640 | 93 TRÚNG 3C: 640 | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 067 | 22 TRÚNG 3C: 067 | TRÚNG SL: 22
15-10-2021 217 | 47 TRƯỢT | TRÚNG SL: 47
14-10-2021 019 | 44 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 522 | 23 TRÚNG 3C: 522 | TRÚNG SL: 23X3
12-10-2021 608 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2