THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 776 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06
03-07-2020 827 | 51 TRÚNG 3C: 827 | TRƯỢT
02-07-2020 129 | 61 TRÚNG 3C: 129 | TRƯỢT
01-07-2020 436 | 64 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 229 | 47 TRÚNG 3C: 229 | TRƯỢT
29-06-2020 720 | 62 TRÚNG 3C: 720 | TRƯỢT
28-06-2020 352 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93
27-06-2020 235 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X3
26-06-2020 326 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21
25-06-2020 992 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
24-06-2020 610 | 40 TRÚNG 3C: 610 | TRƯỢT
23-06-2020 061 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
22-06-2020 617 | 44 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
21-06-2020 126 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
20-06-2020 959 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
19-06-2020 630 | 37 TRÚNG 3C: 630 | TRƯỢT