THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 17 TRÚNG BT: 17X2
03-07-2020 45 TRƯỢT
02-07-2020 31 TRÚNG BT: 31
01-07-2020 04 TRÚNG BT: 04
30-06-2020 64 TRÚNG BT: 64
29-06-2020 78 TRÚNG BT: 78X2
28-06-2020 09 TRÚNG BT: 09
27-06-2020 94 TRÚNG BT: 94
26-06-2020 21 TRÚNG BT: 21
25-06-2020 82 TRÚNG BT: 82
24-06-2020 66 TRÚNG BT: 66
23-06-2020 42 TRÚNG BT: 42
22-06-2020 04 TRƯỢT
21-06-2020 02 TRÚNG BT: 02X2
20-06-2020 30 TRƯỢT
19-06-2020 58 TRƯỢT