THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 59 TRÚNG BT: 59
23-07-2024 41 TRÚNG BT: 41
22-07-2024 73 TRÚNG BT: 73
21-07-2024 80 TRÚNG BT: 80
20-07-2024 62 TRÚNG BT: 62
19-07-2024 52 TRÚNG BT: 52X3
18-07-2024 77 TRÚNG BT: 77
17-07-2024 62 TRÚNG BT: 62
16-07-2024 59 TRÚNG BT: 59
15-07-2024 46 TRÚNG BT: 46
14-07-2024 61 TRƯỢT
13-07-2024 52 TRÚNG BT: 52
12-07-2024 12 TRÚNG BT: 12
11-07-2024 23 TRÚNG BT: 23
10-07-2024 00 TRÚNG BT: 00
09-07-2024 75 TRƯỢT