THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 80 TRÚNG BT: 80
26-10-2021 01 TRÚNG BT: 01
25-10-2021 21 TRÚNG BT: 21X2
24-10-2021 45 TRÚNG BT: 45
23-10-2021 51 TRÚNG BT: 51
22-10-2021 13 TRÚNG BT: 13
21-10-2021 48 TRÚNG BT: 48
20-10-2021 47 TRÚNG BT: 47
19-10-2021 24 TRÚNG BT: 24
18-10-2021 16 TRÚNG BT: 16
17-10-2021 74 TRÚNG BT: 74
16-10-2021 22 TRÚNG BT: 22
15-10-2021 12 TRÚNG BT: 12
14-10-2021 87 TRÚNG BT: 87
13-10-2021 22 TRÚNG BT: 22
12-10-2021 86 TRÚNG BT: 86