THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 4-6 | 74 12 | 41 74 04 68 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 74 12 | TRÚNG XIÊN 4: 41 74 04 68
26-10-2021 0-7 | 26 09 | 90 06 29 07 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 06
25-10-2021 5-4 | 24 26 | 27 40 12 88 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG LÔ: 12 88X2
24-10-2021 1-7 | 45 74 | 57 21 17 08 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 45 74 | TRÚNG LÔ: 21 17
23-10-2021 0-7 | 44 62 | 52 93 68 38 TRƯỢT | TRÚNG ST: 44 62 | TRÚNG LÔ: 93 68
22-10-2021 2-7 | 28 70 | 15 52 54 75 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 28 70 | TRÚNG LÔ: 15
21-10-2021 8-8 | 42 19 | 73 54 49 75 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 42 19 | TRƯỢT
20-10-2021 4-8 | 73 17 | 12 30 97 43 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 73 17 | TRÚNG LÔ: 30 97
19-10-2021 4-5 | 54 00 | 54 28 38 33 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 54 00 | TRÚNG LÔ: 54
18-10-2021 0-9 | 41 28 | 22 16 49 31 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 16 49 31
17-10-2021 3-0 | 40 22 | 70 38 92 78 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 40 22 | TRÚNG LÔ: 70 78
16-10-2021 6-5 | 07 86 | 38 07 94 43 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 07X2 86X2 | TRÚNG XIÊN 4: 38 07X2 94 43
15-10-2021 1-8 | 54 31 | 27 20 13 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 54X2 | TRÚNG LÔ: 27 20 13
14-10-2021 1-9 | 75 14 | 61 73 39 09 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 75 14 | TRÚNG LÔ: 73 39 09
13-10-2021 0-2 | 35 21 | 09 05 39 18 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 35 21 | TRÚNG XIÊN 4: 09 05 39 18
12-10-2021 1-8 | 86 78 | 07 34 94 64 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 86 | TRÚNG XIÊN 4: 07X2 34 94 64