THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 5-5 | 97 79 | 63 97 30 73 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 97 79 | TRÚNG XIÊN 4: 63 97 30 73
23-07-2024 6-4 | 25 40 | 86 66 72 91 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 25X2 40 | TRÚNG XIÊN 4: 86 66 72 91
22-07-2024 7-4 | 54 29 | 99 29 37 11 TRƯỢT | TRÚNG ST: 54 29 | TRÚNG LÔ: 99 29 11
21-07-2024 9-0 | 54 96 | 80 81 42 76 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 54X2 96X3 | TRÚNG XIÊN 4: 80 81 42 76
20-07-2024 8-5 | 52 73 | 63 89 77 82 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 89 77 82
19-07-2024 7-7 | 36 26 | 78 37 88 90 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 78 88 90
18-07-2024 5-9 | 47 44 | 45 76 39 68 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG LÔ: 45 76X2 68
17-07-2024 5-9 | 76 84 | 63 25 65 47 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 25 47
16-07-2024 9-5 | 09 50 | 50 60 97 93 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 09X2 50 | TRÚNG LÔ: 50 60 97
15-07-2024 2-0 | 63 66 | 94 98 30 99 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 63X2 66 | TRÚNG LÔ: 94 30X2 99
14-07-2024 0-5 | 19 20 | 54 19 55 75 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 20X2 | TRÚNG LÔ: 54X2
13-07-2024 6-4 | 12 05 | 65 97 53 60 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG XIÊN 4: 65X2 97 53 60
12-07-2024 1-9 | 72 13 | 80 14 82 59 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 72X2 | TRÚNG LÔ: 80 14 59X2
11-07-2024 2-5 | 77 32 | 21 59 65 43 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 32X2 | TRÚNG LÔ: 21 59 65
10-07-2024 8-4 | 97 70 | 47 81 41 70 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 97 70 | TRÚNG XIÊN 4: 47 81 41X2 70
09-07-2024 6-6 | 41 01 | 77 76 42 74 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG LÔ: 76 42