THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
23-07-2024 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-07-2024 7-5 TRƯỢT
21-07-2024 8-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
20-07-2024 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8
19-07-2024 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-07-2024 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-07-2024 3-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
16-07-2024 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-07-2024 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-07-2024 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
13-07-2024 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-07-2024 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
11-07-2024 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2
10-07-2024 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4
09-07-2024 4-6 TRÚNG ĐUÔI: 6