THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 5-4 TRƯỢT
03-07-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-07-2020 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
01-07-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-06-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
29-06-2020 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-06-2020 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
27-06-2020 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-06-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
25-06-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-06-2020 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
23-06-2020 5-0 TRƯỢT
22-06-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1
21-06-2020 8-8 TRƯỢT
20-06-2020 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-06-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0