THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 66 | 776 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 17 | 817 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
02-07-2020 29 | 129 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 129
01-07-2020 44 | 445 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 29 | 229 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 229
29-06-2020 20 | 730 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
28-06-2020 52 | 352 TRƯỢT | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 237 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
26-06-2020 16 | 316 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG 3C: 316
25-06-2020 83 | 982 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 982
24-06-2020 10 | 610 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG 3C: 610
23-06-2020 62 | 062 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG 3C: 062
22-06-2020 16 | 616 TRƯỢT | TRƯỢT
21-06-2020 27 | 126 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRƯỢT
20-06-2020 69 | 969 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 969
19-06-2020 20 | 631 TRÚNG LÔ: 20 | TRƯỢT