THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 55 | 454 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
23-07-2024 96 | 364 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 364
22-07-2024 96 | 295 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
21-07-2024 90 | 191 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
20-07-2024 82 | 892 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
19-07-2024 77 | 878 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-07-2024 59 | 558 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
17-07-2024 59 | 959 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 959
16-07-2024 97 | 496 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG 3C: 496
15-07-2024 20 | 031 TRƯỢT | TRƯỢT
14-07-2024 05 | 708 TRƯỢT | TRƯỢT
13-07-2024 60 | 060 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG 3C: 060
12-07-2024 19 | 619 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG 3C: 619
11-07-2024 33 | 324 TRÚNG LÔ: 33X2 | TRƯỢT
10-07-2024 94 | 994 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG 3C: 994
09-07-2024 66 | 467 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT