THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 | 045 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
26-10-2021 09 | 308 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
25-10-2021 64 | 144 TRÚNG LÔ: 64 | TRƯỢT
24-10-2021 17 | 407 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 124 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
22-10-2021 29 | 628 TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG 3C: 628
21-10-2021 88 | 189 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRƯỢT
20-10-2021 49 | 449 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG 3C: 449
19-10-2021 47 | 848 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 19 | 609 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 41 | 641 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 068 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 217 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 522 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 522
12-10-2021 17 | 617 TRƯỢT | TRƯỢT