THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 36 | 80 TRÚNG LÔ: 36X2 | TRÚNG BT: 80
26-10-2021 09 | 23 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 23
25-10-2021 64 | 37 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG BT: 37
24-10-2021 27 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21
23-10-2021 26 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28
22-10-2021 28 | 82 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 82
21-10-2021 87 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38
20-10-2021 39 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
19-10-2021 47 | 13 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 09 | 62 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG BT: 62
17-10-2021 40 | 08 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 08
16-10-2021 67 | 56 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 56
15-10-2021 18 | 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 48X2
14-10-2021 29 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71
13-10-2021 12 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
12-10-2021 19 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07X2