THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 45 | 80 TRƯỢT | TRÚNG BT: 80X2
23-07-2024 64 | 44 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 44
22-07-2024 96 | 96 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 96
21-07-2024 90 | 42 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 42
20-07-2024 82 | 62 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 62
19-07-2024 78 | 20 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG BT: 20
18-07-2024 49 | 57 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG BT: 57
17-07-2024 59 | 15 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 15
16-07-2024 95 | 12 TRƯỢT | TRÚNG BT: 12X2
15-07-2024 11 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
14-07-2024 07 | 61 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRƯỢT
13-07-2024 72 | 60 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG BT: 60
12-07-2024 19 | 14 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG BT: 14
11-07-2024 24 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32X2
10-07-2024 94 | 82 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRƯỢT
09-07-2024 57 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59X3