THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 76 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
03-07-2020 27 | 32 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 32
02-07-2020 29 | 53 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 53
01-07-2020 35 | 96 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 96
30-06-2020 29 | 42 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 42
29-06-2020 20 | 66 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 66
28-06-2020 51 | 94 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT
27-06-2020 35 | 78 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG BT: 78
26-06-2020 16 | 21 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 21
25-06-2020 81 | 46 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG BT: 46
24-06-2020 10 | 54 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 54
23-06-2020 62 | 36 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 36
22-06-2020 17 | 09 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG BT: 09X2
21-06-2020 27 | 39 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 39
20-06-2020 69 | 76 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 76
19-06-2020 30 | 17 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 17