THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 74 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06
03-07-2020 17 | 51 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
02-07-2020 28 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 35 | 55 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 29 | 66 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 20 | 52 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG SL: 52X2
28-06-2020 50 | 92 TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG SL: 92X2
27-06-2020 36 | 46 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG SL: 46
26-06-2020 27 | 30 TRÚNG LÔ: 27X2 | TRƯỢT
25-06-2020 72 | 38 TRÚNG LÔ: 72 | TRƯỢT
24-06-2020 10 | 20 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG SL: 20
23-06-2020 52 | 33 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG SL: 33X2
22-06-2020 17 | 43 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG SL: 43X2
21-06-2020 17 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
20-06-2020 69 | 80 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 80X2
19-06-2020 31 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT