THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 55 | 69 54 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
23-07-2024 60 | 87 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
22-07-2024 96 | 26 44 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 44
21-07-2024 90 | 11 07 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG LÔ: 07
20-07-2024 82 | 45 03 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 45 03
19-07-2024 77 | 84 68 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 84
18-07-2024 49 | 66 49 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 49
17-07-2024 59 | 83 86 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 83
16-07-2024 96 | 78 57 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 78
15-07-2024 30 | 94 71 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 94
14-07-2024 04 | 84 19 TRƯỢT | TRƯỢT
13-07-2024 62 | 70 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70
12-07-2024 19 | 59 93 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG ST: 59X2 93
11-07-2024 23 | 52 33 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG ST: 52X2 33X2
10-07-2024 95 | 97 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
09-07-2024 57 | 13 75 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13