THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 47 | 16 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16X2
26-10-2021 09 | 07 04 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG LÔ: 04
25-10-2021 55 | 82 91 TRÚNG LÔ: 55 | TRƯỢT
24-10-2021 07 | 38 53 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 53
23-10-2021 26 | 25 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 25
22-10-2021 18 | 63 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
21-10-2021 88 | 77 27 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG ST: 77 27
20-10-2021 58 | 58 01 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
19-10-2021 48 | 99 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34
18-10-2021 09 | 68 96 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG ST: 68 96
17-10-2021 50 | 70 61 TRƯỢT | TRÚNG ST: 70 61X2
16-10-2021 67 | 23 08 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 23X2 08
15-10-2021 27 | 20 90 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG ST: 20 90
14-10-2021 19 | 87 14 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 87 14
13-10-2021 22 | 38 21 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 38 21
12-10-2021 18 | 98 50 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG LÔ: 50