THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 75 | 70 41 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG LÔ: 70
03-07-2020 28 | 37 49 TRÚNG LÔ: 28X2 | TRÚNG LÔ: 49
02-07-2020 29 | 12 00 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 12
01-07-2020 25 | 88 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88
30-06-2020 29 | 78 89 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 78 89
29-06-2020 20 | 57 56 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 57 56
28-06-2020 51 | 28 41 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG LÔ: 41
27-06-2020 37 | 99 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
26-06-2020 06 | 23 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27X2
25-06-2020 83 | 20 98 TRƯỢT | TRÚNG ST: 20X2 98
24-06-2020 11 | 01 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
23-06-2020 52 | 31 44 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG ST: 31 44
22-06-2020 17 | 09 19 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG ST: 09X2 19
21-06-2020 37 | 25 02 TRƯỢT | TRÚNG ST: 25 02X2
20-06-2020 68 | 81 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
19-06-2020 30 | 68 55 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT