THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 07 | 54 07 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 54 07X2
03-07-2020 52 | 79 99 TRÚNG SL: 52X2 | TRƯỢT
02-07-2020 51 | 76 24 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 24
01-07-2020 55 | 86 58 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG LÔ: 86
30-06-2020 56 | 53 27 TRÚNG SL: 56X2 | TRÚNG XIÊN 2: 53 27
29-06-2020 53 | 57 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
28-06-2020 92 | 95 69 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG LÔ: 95
27-06-2020 36 | 10 25 TRÚNG SL: 36X3 | TRÚNG XIÊN 2: 10 25
26-06-2020 31 | 46 24 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG LÔ: 46
25-06-2020 28 | 13 20 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG XIÊN 2: 13 20X2
24-06-2020 40 | 26 10 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 10
23-06-2020 32 | 06 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06 67
22-06-2020 44 | 38 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
21-06-2020 15 | 36 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 36
20-06-2020 90 | 42 89 TRÚNG SL: 90 | TRÚNG XIÊN 2: 42 89
19-06-2020 28 | 12 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30X2