THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 775 TRÚNG SVIP 3C: 775
03-07-2020 827 TRÚNG SVIP 3C: 827
02-07-2020 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
01-07-2020 435 TRÚNG SVIP 3C: 435
30-06-2020 229 TRÚNG SVIP 3C: 229
29-06-2020 720 TRÚNG SVIP 3C: 720
28-06-2020 351 TRÚNG SVIP 3C: 351
27-06-2020 236 TRÚNG SVIP 3C: 236
26-06-2020 316 TRÚNG SVIP 3C: 316
25-06-2020 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
24-06-2020 610 TRÚNG SVIP 3C: 610
23-06-2020 062 TRÚNG SVIP 3C: 062
22-06-2020 617 TRÚNG SVIP 3C: 617
21-06-2020 127 TRÚNG SVIP 3C: 127
20-06-2020 969 TRÚNG SVIP 3C: 969
19-06-2020 630 TRÚNG SVIP 3C: 630