THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
26-10-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
25-10-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
24-10-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
23-10-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
22-10-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
21-10-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
20-10-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
19-10-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
18-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
17-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
16-10-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
15-10-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
14-10-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
13-10-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
12-10-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34