THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 99 TRƯỢT
23-07-2024 40 TRÚNG SVIP BT: 40
22-07-2024 36 TRÚNG SVIP BT: 36
21-07-2024 98 TRƯỢT
20-07-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39
19-07-2024 92 TRÚNG SVIP BT: 92
18-07-2024 57 TRÚNG SVIP BT: 57
17-07-2024 36 TRÚNG SVIP BT: 36
16-07-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39
15-07-2024 24 TRÚNG SVIP BT: 24
14-07-2024 10 TRÚNG SVIP BT: 10
13-07-2024 72 TRÚNG SVIP BT: 72
12-07-2024 20 TRÚNG SVIP BT: 20
11-07-2024 32 TRÚNG SVIP BT: 32X2
10-07-2024 26 TRÚNG SVIP BT: 26
09-07-2024 13 TRÚNG SVIP BT: 13