THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
03-07-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
02-07-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
01-07-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
30-06-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29
29-06-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
28-06-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53X2
27-06-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
26-06-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
25-06-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
24-06-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
23-06-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
22-06-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17X2
21-06-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
20-06-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
19-06-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57