THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-07-2020
04-07-2020 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
03-07-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2
02-07-2020 51 TRÚNG SVIP SL: 51X2
01-07-2020 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
30-06-2020 56 TRÚNG SVIP SL: 56X2
29-06-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2
28-06-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
27-06-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X3
26-06-2020 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
25-06-2020 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
24-06-2020 30 TRÚNG SVIP SL: 30X2
23-06-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
22-06-2020 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
21-06-2020 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
20-06-2020 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
19-06-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2